درباره ما

به دلایل مختلف طبیعی، بهداشتی، جنگ و … تعدادی از هموطنان و همشهریان ما سلامتی خود را از دست داده و با کاستیهایی روبرو شده اند که به آنها واژه معلول را اطلاق میکنیم. با توجه به تعداد معلولان و تنوع معلولیتها و نیازهای ویژه معلولان، لزوم بررسی و رسیدگی به مشکلات آنها دو چندان میشود. هر چند نهادها و قوانینی برای این منظور دیده شده است اما بدون مشارکت و همیاری خود معلولین شناخت و رفع نیازهای اساسی آنها به سادگی مقدور نخواهد بود. از سوی دیگر به خاطر همان محدویدتها و موانع، اشتراک مساعی و همفکری معلولین و تعامل آنها با نهادها و دستگاههای مسئول به صورت انفرادی مشکل بوده و کارساز نخواهد بود. لذا در ارتباط و همفکری تعدادی از معلولین شهرمان، اندیشه تشکیل موسسه ………….. به بار نشست.

برای نخستین بار در تابستان 92 در پی گفتگو با چند تن از دوستان معلول از طريق ارتباطات مجازي، تصميم گرفته شد یک سانس استخر براي معلولين شهر فراهم كنيم و با پيگيري و مذاكره با رئيس اداره ورزش و جوانان و استقبال بسيار خوب ايشان و رئيس هيت شنا، يك سانس اختصاصي براي اولين باردر اختيار معلولين قراردادند و در جمع دوستانی که وارد استخر شدند كساني بودند كه تجربه شناكردن نداشتند و با همكاري مربي دلسوز شنا توانستند به اين باور برسند كه ميتوانند شنا كنند و شعار «خواستن توانستن است» عملي شد و بعد از استخر به فكر پرورش اندام افتادیم و مذاكره با رئيس اداره آموزش و پرورش و كارشناس تربيت بدني آموزش و پرورش با همكاري اين دو با معلولين و از همه مهمتر مربي بزرگی كه هميشه در كنار ما بوده و ما را تشويق كرده توانستيم دوسانس بدنسازي در اختيار ما قرار دهند و بعد با همكاري مسئول محترم سالن، به سه جلسه در هفته افزايش یافت و در12 آذر 1392 توانستيم انجمن شناي جانبازان و معلولين را به همت دوستان به ثبت برسانيم.

در بهمن 92 براي پيگيري مشكلات ديداری با فرماندار محترم داشتيم كه ايشان پيشنهاد فرمودند: يك موسسهاي براي دفاع از حقوق معلولان براي خود شهرستان ثبت كنيم و پيگير حقوق معلولان باشيم و با همكاري رئيس محترم اداره بهزيستي تاكستان و مساعدت وهمكاري مديركل محترم بهزيستي استان توانستيم با اتحاد و همدلي معلولين و پيگيري و تلاش، تير 93 موفق به اخذ مجوز شديم و طي يكسال تلاش و پيگيري درشهريور94 موفق به ثبت آن شديم.