بازدیدکمیته مناسب سازى شهرستان تاکستان

نداى امید بازدیدکمیته مناسب سازى شهرستان تاکستان ازادارات باحضورمهندس بیگدلى مشاورمناسب سازى نداى امید،مهندس شقاقى نماینده فرماندار،خانم اسلامى نماینده بهزیستى،کشاورزنماینده بنیادشهیدوایثارگران ٢٧تیر ۹۶ گزارش تصویری از لینک ذیل دنبال گردد: https://t.me/nedaomid/1379 ♿️ @nedaomid کانال:  کانال ندای امید

اجراى برخی ازمصوبات کمیته مناسب سازی

?ندای امید? اجراى یکى ازمصوبات کمیته مناسب سازی  براى سهولت استفاده معلولین ازامکانات در پارک لاله باپیگیرى موسسه معلولین?نداى امید?به اجرا درامد که جا دارد ازفرماندارومعاون عمرانى فرمانداری وشهردار ومعاونت عمرانى شهردارى وشورای شهر وبهزیستی تاکستان وسایراعضاى کمیته مناسب سازى درپیگیری واجرا مصوبه احداث راه بند مخصوص رفت وامد معلولین تشکر ویژه داشته باشیم.

ابلاغیه نظام مهندسی به تمامی ناظرین جهت مناسب سازی ….

ابلاغیه نظام مهندسى استان قزوین به تمام مهندسان ناظر ساختمان وکنترل کنندگان نقشه جهت کنترل واجرا پیرو جلسه کمیته مناسب سازى براى رعایت ضوابط مناسب سازى مخصوص معلولین کانال:  کانال ندای امید

تشکیل کمیسیون معلولین و جانبازان در نظام مهندسی استان و تاکستان

?برگزاری  جلسه فضا سازی ساختمانها و فضاهای شهری برای معلولین درسازمان نظام مهندسى استان قزوین باحضوراعضاموسسه معلولین نداى امید شهرستان تاکستان ?نداى امید? جلسه مناسب سازی ساختمان ها وفضای شهری برای معلولین با حضور اعضاموسسه معلولین ?ندای امید? شهرستان تاکستان در  محل ساختمان نظام مهندسی قزوین. ? تشکیل کمیسیون معلولین و جانبازان در نظام مهندسی […]