اهداف موسسه

اهداف موسسه معلولین ندای امیدphoto_2015-11-28_19-28-36

– تلاش در جهت تقویت نگرشهای مثبت جامعه نسبت به افراد معلول.

– تلاش برای رفع موانع معماری ومناسب سازی محیط­ها– پایانه های مسافربری و حمل ونقل شهری

– آموزش توان یابان و مددجوبان براساس مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای در رشته­های مختلف

– تلاش در راستای کارآفرینی و اشتغال زایی

-تلاش در جهت دستیابی معلولین و جانبازان جسمی حرکتی به برابری فرصتها وتساوی حقوق شهروندی

– تلاش برای رفع مشکلات اشتغال، آموزش، توانبخشی و دستیابی بهتر معلولین و جانبازان به برابری فرصتها.

-ارائه طرح و برنامه وبه منظور تدوین و تصویب قوانین و مقرارت برای احقاق حقوق معلولین ودفاع وپیگیری درتمام زمینه ها

-ایجاد ارتباط مستمر با سایر انجمن­های داخل و خارج از کشور، سازمان­ها و ارگان­های ذیربط برای هم اندیشی و تبادل نظر برای رفع مشکلات گروه­های هدف.

– ایجادتسهیلات وامکانات لازم به منظورتوانمندسازی معلولان جسمی حرکتی درجهت خودکفایی

-همکاری وکمک موثر در امر توانبخشی معلولان جسمی حرکتی ، ارتقاء روحی و اشتغال بکار آنان

– ایجاد صندوق قرض­الحسنه برای کمک به معلولین و جانبازان.

– ایجاد وحدت وهمبستگی  بیشتر بین معلولان